Interprofessioneel samenwerken bij mensen met een verstandelijke beperking

Processtatus 

Keuzedeel in ontwikkeling: Het keuzedeel wordt in nauwe samenwerking tussen SBB en de aanvrager ontwikkeld of onderhouden.

Beschrijving 
Dit keuzedeel beschrijft de wijze waarop de beginnende beroepsbeoefenaar interprofessioneel samenwerkt vanuit één visie en één ondersteuningsplan met zorg- en welzijnsprofessionals met verschillende opleidingsachtergronden en –niveaus. Het uiteindelijke doel hiervan is het versterken van Healthy Ageing van mensen met een verstandelijke beperking en een complexe zorg- en ondersteuningsbehoefte. De beginnende beroepsbeoefenaar heeft interprofessionele bekwaamheden en kan vanuit de eigen kracht en expertise interprofessioneel samenwerken. Op basis van de doelen die interprofessioneel zijn afgesproken, stelt de beginnende beroepsbeoefenaar vanuit de eigen professie verantwoorde acties op, stemt deze af en evalueert deze interprofessioneel. Hierbij maakt de beginnende beroepsbeoefenaar gebruik van de kwaliteiten en expertise van anderen én reflecteert op het proces. Tevens wordt interprofessioneel samengewerkt aan een innovatie binnen de zorg en ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking. Tenslotte kan de beginnende beroepsbeoefenaar nieuwe technologische hulpmiddelen inzetten die passen bij mensen met een verstandelijke beperking en een complexe zorg- en ondersteuningsvraag. Het leren vindt plaats in een interprofessionele leergemeenschap waar onderwijs, onderzoek en werkveld elkaar versterken. De samenwerking vindt niet alleen plaats met studenten van verschillende opleidingen, maar ook met studenten van verschillende niveaus: MBO, HBO- en WO werken samen.