Interne transportmachines, storingsdiagnose en reparatie

Processtatus 

Ingangstoets akkoord: De Toetsingskamer SBB heeft de ingangstoets uitgevoerd. De ingangstoets is akkoord en het keuzedeel wordt verder ontwikkeld door team K&E bij SBB samen met initiatiefnemers en inhoudsdeskundigen. De 3 maanden termijn start.

Beschrijving 
In de mobiele werktuigen komen verschillende machinegroepen met bijbehorende gebruikseigenschappen en veiligheidseisen voor. In het kwaliflcatledossier voertuigen en mobiele werktuigen is sprake van een algemene beschrijving van alle voertulgen en mobiele werktuigen. Hoewel de beginnend beroepsbeoefenaar, afhankelijk van de machinegroep waaraan gewerkt wordt, meer specialistische werkzaamheden uitvoert tijdens diagnose en modificatie, blijft dit doorgaans vrij algemeen. In dit keuzedeel verdiept en verbreedt de beginnend beroepsbeoefenaar zich in het stellen van een diagnose en het doen van modificaties aan intern transportmiddelen.