Interne transportmachines gereedmaken

Processtatus 

Vaststelling minister: Na legitimering van het bestuur stelt de minister van OCW de koppeling een keuzedeel of het ontwikkelde keuzedeel vast. Dit kan op 1 juli, 1 oktober, 1 januari of op 1 april. De koppelingen of keuzedelen worden gepubliceerd in de Staatscourant. Na publicatie in de Staatscourant is de definitieve koppeling of het definitieve keuzedeel zichtbaar op onze website inclusief de datum vanaf wanneer de koppeling of het keuzedeel geldig is.

Beschrijving 
In de mobiele werktuigen komen verschillende machinegroepen met bijbehorende gebruikseigenschappen en veiligheidseisen voor. In het kwalificatiedossier voertuigen en mobiele werktuigen is sprake van een algemene beschrijving van alle voertuigen en mobiele werktuigen. Het gereed maken voor gebruik komt niet voor in het KD maar is wel een regelmatig terugkerende activiteit. In dit keuzedeel verdiept en verbreedt de beginnend beroepsbeoefenaar zich in het gebruiksklaar maken van de intern transportmiddelen.