Instrumentation for Space

Processtatus 

Vaststelling minister: Na legitimering van het bestuur stelt de minister van OCW de koppeling een keuzedeel of het ontwikkelde keuzedeel vast. Dit kan op 1 juli, 1 oktober, 1 januari of op 1 april. De koppelingen of keuzedelen worden gepubliceerd in de Staatscourant. Na publicatie in de Staatscourant is de definitieve koppeling of het definitieve keuzedeel zichtbaar op onze website inclusief de datum vanaf wanneer de koppeling of het keuzedeel geldig is.

Beschrijving 
Met behulp van dit keuzedeel willen wij studenten binnen het dossier 23198 beter voorbereiden op de ruimtevaart arbeidsmarkt. Zo zullen de studenten na afloop van dit keuzedeel, de ruimtevaart wereld beter kennen, en leren ze meer over de voor de ruimtevaart belangrijke aspecten en technieken. De studenten zullen binnen het keuzedeel hun kennis en vaardigheden ook direct kunnen toepassen in een experimentele opstelling die door de studenten deels gemaakt zal worden. Met deze opstelling zullen diverse tests worden doorlopen.