Instrumentation for Space

Processtatus 

Ontwikkelopdracht gegeven: De sectorkamer heeft opdracht gegeven voor de ontwikkeling van het keuzedeel.

Beschrijving 
Met behulp van dit keuzedeel willen wij studenten binnen het dossier 23198 beter voorbereiden op de ruimtevaart arbeidsmarkt. Zo zullen de studenten na afloop van dit keuzedeel, de ruimtevaart wereld beter kennen, en leren ze meer over de voor de ruimtevaart belangrijke aspecten en technieken. De studenten zullen binnen het keuzedeel hun kennis en vaardigheden ook direct kunnen toepassen in een experimentele opstelling die door de studenten deels gemaakt zal worden. Met deze opstelling zullen diverse tests worden doorlopen.