Instructeur kitesurfen

Processtatus 

Ingangstoets akkoord: De Toetsingskamer SBB heeft de ingangstoets uitgevoerd. De ingangstoets is akkoord en het keuzedeel wordt verder ontwikkeld door team K&E bij SBB samen met initiatiefnemers en inhoudsdeskundigen. De 3 maanden termijn start.

Beschrijving 
Instructeur kitesurfen, waarbij de student in staat is om aan (groepen) beginners instructie kitesurfen te geven. De eisen zijn conform het bestaande keuzedeel instructeur.