Instructeur kajakken, kanoën en raften

Processtatus 

Keuzedeel in ontwikkeling: Het keuzedeel wordt in nauwe samenwerking tussen SBB en de aanvrager ontwikkeld of onderhouden.

Beschrijving 
De student wordt opgeleid om instructie te kunnen geven aan een groep beginners/licht gevorderden (maximaal 8 personen) op het gebied van kajakken, kanoën en raften. Dit vindt plaats op vlak water, in een zwembad, in de branding op zee of op (licht) stromend water tot maximaal wildwater niveau I. De student leert de specifieke lesgeefvaardigheden, wordt geacht over voldoende eigen vaardigheid te beschikken aan het einde van het keuzedeel. Tevens is de student als kajakinstructeur in staat om iemand of iets te kunnen redden/bergen (veiligheid vaardig).