Instructeur duiken

Processtatus 

Meldformulier compleet: Het voorstel is compleet en wordt in behandeling genomen. Het voorstel wordt voorgelegd aan de sectorkamer.

Beschrijving 
Instructeur duiken, waarbij de student in staat is om aan (groepen) beginners instructie persluchtduiken te geven. De eisen zijn conform het bestaande keuzedeel instructeur.