Instructeur duiken

Processtatus 

Ingangstoets akkoord: De Toetsingskamer SBB heeft de ingangstoets uitgevoerd. De ingangstoets is akkoord en het keuzedeel wordt verder ontwikkeld door team K&E bij SBB samen met initiatiefnemers en inhoudsdeskundigen. De 3 maanden termijn start.

Beschrijving 
Instructeur Duiken; studenten behalen passend bij hun ambitie en instapniveau bijbehorende internationaal erkende certificering, waarmee de student in staat is om aan (groepen) beginners instructie persluchtduiken te geven. De eisen zijn conform het bestaande keuzedeel instructeur.