Inleiding orthopedische schoen

Processtatus 

Ingangstoets akkoord: De Toetsingskamer SBB heeft de ingangstoets uitgevoerd. De ingangstoets is akkoord en het keuzedeel wordt verder ontwikkeld door team K&E bij SBB samen met initiatiefnemers en inhoudsdeskundigen. De 3 maanden termijn start.

Beschrijving 
Dit keuzedeel heeft betrekking op kennis en enige vaardigheid van de orthopedische schoentechniek. Door middel van dit keuzedeel worden alle stappen doorlopen die nodig zijn om een klant te voorzien van een paar passende orthopedische schoenen. Het proces loopt van het aanmeten tot het afleveren van deze voorziening.