Inleiding mobiliteits- en transferhulpmiddelen

Processtatus 

Gevalideerd: Het keuzedeel is door de sectorkamer gevalideerd. Het keuzedeel kan nu door het bestuur van SBB gelegitimeerd worden, dat gebeurt elke drie maanden. Het keuzedeel wordt als concept gepubliceerd op onze website.

Beschrijving 
Dit keuzedeel heeft betrekking op kennis van en enige vaardigheid met mobiliteits- en transferhulpmiddelen zoals rolstoelen, scootmobielen, tilliften, loophulpmiddelen die ingezet kunnen worden bij cliënten met functiebeperkingen. De orthopedisch technicus/orthopedisch schoentechnicus krijgt inzicht over de consequenties van het gebruik van deze voorzieningen in relatie tot zijn/haar eigen vakgebied.