Inleiding mobiliteits- en transferhulpmiddelen

Processtatus 

Eindtoets akkoord: De Toetsingskamer SBB heeft de eindtoets uitgevoerd, het keuzedeel voldoet aan het Toetsingskader en wordt ter validering voorgelegd aan de sectorkamer.

Beschrijving 
Dit keuzedeel heeft betrekking op kennis van en enige vaardigheid met mobiliteits- en transferhulpmiddelen zoals rolstoelen, scootmobielen, tilliften, loophulpmiddelen die ingezet kunnen worden bij cliënten met functiebeperkingen. De orthopedisch technicus/orthopedisch schoentechnicus krijgt inzicht over de consequenties van het gebruik van deze voorzieningen in relatie tot zijn/haar eigen vakgebied.