Inleiding in orthopedische schoentechnieken

Processtatus 

Eindtoets akkoord: De Toetsingskamer SBB heeft de eindtoets uitgevoerd, het keuzedeel voldoet aan het Toetsingskader en wordt ter validering voorgelegd aan de sectorkamer.

Beschrijving 
Dit keuzedeel heeft betrekking op kennis en enige vaardigheid van de orthopedische schoentechniek. Door middel van dit keuzedeel worden alle stappen doorlopen die nodig zijn om een klant te voorzien van een paar passende orthopedische schoenen. Het proces loopt van het aanmeten tot het afleveren van deze voorziening.