Het levende gebouw

Processtatus 

Keuzedeel in ontwikkeling: Het keuzedeel wordt in nauwe samenwerking tussen SBB en de aanvrager ontwikkeld of onderhouden.

Beschrijving 
Het keuzedeel is gericht op het leren adviseren van anderen gericht op het concept Het Levende Gebouw. Hierin zijn negentien thema’s benoemd, die vallen onder de grote maatschappelijke dossiers zoals klimaat, mens, natuur en economie centraal. De bedoeling is dat de deelnemers kennis opdoen van deze thema’s telkens in relatie met groen op, aan en in een gebouw. Hierdoor krijgen de deelnemers een andere kijk op hierop, door middel van nieuwe kennis, inzicht en bewustwording, dat ze daardoor vanuit een marktgerichte invalshoek adviseren over groen op, aan en in een gebouw.