Het (jonge) kind - niveau 2

Processtatus 

Ingangstoets akkoord: De Toetsingskamer SBB heeft de ingangstoets uitgevoerd. De ingangstoets is akkoord en het keuzedeel wordt verder ontwikkeld door team K&E bij SBB samen met initiatiefnemers en inhoudsdeskundigen. De 3 maanden termijn start.

Beschrijving 
Basiskennis over de ontwikkelingsfasen en -gebieden van het (jonge) kind. Denk aan vragen/onderwerpen als: - welke levensfasen zijn er? (leeftijd prenataal tot schoolkind) - in welke fase kan en mag een kind bepaalde zaken? - basiskennis over voeding: wat is juiste voeding en waarom? - basiskennis over spelmateriaal: welk spelmateriaal past bij welke levensfasen en hoe zet je dit in? - basiskennis over de omgang met het (jonge) kind en ouders.