Het (jonge) kind - niveau 2

Processtatus 

Ontwikkelopdracht gegeven: De sectorkamer heeft opdracht gegeven voor de ontwikkeling van het keuzedeel.

Beschrijving 
Basiskennis over de ontwikkelingsfasen en -gebieden van het (jonge) kind. Denk aan vragen/onderwerpen als: - welke levensfasen zijn er? (leeftijd prenataal tot schoolkind) - in welke fase kan en mag een kind bepaalde zaken? - basiskennis over voeding: wat is juiste voeding en waarom? - basiskennis over spelmateriaal: welk spelmateriaal past bij welke levensfasen en hoe zet je dit in? - basiskennis over de omgang met het (jonge) kind en ouders.