Groene gastvrijheid

Processtatus 

Meldformulier compleet: Het voorstel is compleet en wordt in behandeling genomen. Het voorstel wordt voorgelegd aan de sectorkamer.

Beschrijving 
Nederland wordt meer en meer een landschapspark. Meer toerisme en minder boeren is al jaren de trend en deze trend zet voort. Met name de animo voor toerisme in het groen stijgt. Mede doordat mensen bewuster omgaan met eten en leven. Bijvoorbeeld het klimaat (niet willen vliegen en uitstoot) en voedsel rechtstreeks van de producent. Zowel de burger, de toerist (binnen -en buitenland), de agrariër als de medewerker in het toerisme hebben de wens om de producent en de omgeving te leren kennen. Om dit te doen is een nieuw beroep nodig. De (regionale) gids met agrarische kennis en ervaring. Medewerkers binnen de groene sector hebben te maken met toerisme en gastvrijheid in het groen echter zijn daar (nog) niet voor opgeleid.