Gaten en inkrozingen maken met conventionele houtbewerkingsmachines

Processtatus 

Ingangstoets akkoord: De Toetsingskamer SBB heeft de ingangstoets uitgevoerd. De ingangstoets is akkoord en het keuzedeel wordt verder ontwikkeld door team K&E bij SBB samen met initiatiefnemers en inhoudsdeskundigen. De 3 maanden termijn start.

Beschrijving 
Gaat over het boren van gaten en het frezen van inkrozingen voor onderdelen van producten van hout zoals kozijnen, ramen, deuren en trappen. De bewerkingen worden uitgevoerd met conventionele houtbewerkingsmachines zoals boormachine, de inkroosmachine en de gatensteekmachine