Fitnesstrainer Oncologie

Processtatus 

Keuzedeel in ontwikkeling: Het keuzedeel wordt in nauwe samenwerking tussen SBB en de aanvrager ontwikkeld of onderhouden.

Beschrijving 
Fitnesstrainer Oncologie (FTO) omdat het werkveld van de FTO zich richt op de sportieve begeleiding en training van kankersurvivors. Daarnaast dient een student voorafgaand aan deelname van het keuzedeel FTO al kennis te hebben opgedaan van trainingsleer en fysiologie. Tijdens het keuzedeel ligt het accent met name op oncologie in relatie tot bewegen.