Financiële vakken doorstroom Niveau 4

Processtatus 

Keuzedeel in ontwikkeling: Het keuzedeel wordt in nauwe samenwerking tussen SBB en de aanvrager ontwikkeld of onderhouden.

Beschrijving 
In de Niveau 3 opleiding Assistant Business Services is het belangrijk goede doorstroomkansen te scheppen naar de Niveau 4 opleidingen. In dit nieuwe keuzedeel komen gedurende de Niveau 3 opleidingen financiële vakken aan bod: Bedrijfsadministratie, Bedrijfseconomie en Financiële simulatie.