Engineer infratechnieken

Processtatus 

Ontwikkelopdracht gegeven: De sectorkamer heeft opdracht gegeven voor de ontwikkeling van het keuzedeel.

Beschrijving 
Over het keuzedeel zijn vragen gesteld. Momenteel vindt monitoring plaats om te bepalen of aanpassing van het dossier wenselijk/noodzakelijk is.