Embrace TEC

Processtatus 

Keuzedeel ter vaststelling: Het keuzedeel is door SBB ter vaststelling aan de minister aangeboden. Het keuzedeel is als concept gepubliceerd op de website

Beschrijving 
Het keuzedeel Embrace TEC is een multidisciplinair keuzedeel. In de huidige snel veranderende maatschappij waar ontwikkelingen zich in rap tempo opvolgen zijn professionals nodig die de basisvaardigheden op het gebied van technologie, ondernemerschap en creativiteit beheersen en deze over vakgebieden heen kunnen toepassen. De inhoud van banen en het soort banen veranderen voortdurend, de professional van de toekomst zal zich bewust moeten zijn van de eigen talenten en hoe deze in te zetten in samenwerking, hij dient hierin zelfsturend zijn keuzes te maken en zichzelf blijven ontwikkelen zodat hij wendbaar blijft op de arbeidsmarkt. In Brainport regio Eindhoven is nadrukkelijk behoefte aan dergelijke professionals in de maakindustrie en in integratie van technologie in andere sectoren zoals bijvoorbeeld onderwijs, zorg, etc. In het keuzedeel Embrace TEC wordt gewerkt met het onderwijsconcept Design Based Learning (DBL). In het keuzedeel gaan studenten realistische (ontwerp)problemen oplossen door middel van open ended challenges die zowel individueel als in multidisciplinair groepsverband worden aangepakt. In deze open ended challenges worden de basisvaardigheden van de TEC skills aangeleerd en leren de studenten deze in samenwerking met elkaar en het bedrijfsleven toepassen. Ze leren een brug slaan tussen technische en niet-technische, ondernemende en minder ondernemende, creatieve en minder creatieve teamleden en leren gebruik maken van elkaars talenten, kennis en vaardigheden om zo tot een optimale oplossing te komen. Om die reden worden studenten nadrukkelijk gecoacht ten aanzien van hun Persoonlijke Identiteit. Ze leren om hun talenten te (h)erkennen en proactief in te zetten in samenwerking. Doel hiervan is dat ze zelfbewust keuzes kunnen maken waar de talenten wel en niet passen in de (toekomstige) arbeidsmarkt en hoe ze talenten van elkaar zo effectief mogelijk kunnen benutten.