E-bike

Processtatus 

Ingangstoets akkoord: De Toetsingskamer SBB heeft de ingangstoets uitgevoerd. De ingangstoets is akkoord en het keuzedeel wordt verder ontwikkeld door team K&E bij SBB samen met initiatiefnemers en inhoudsdeskundigen. De 3 maanden termijn start.

Beschrijving 
In dit keuzedeel leert de beginnend beroepsbeoefenaar het afleveringsklaar maken, onderhouden, diagnosticeren en het repareren van een E-bike en/of componenten daarvan. De beginnend beroepsbeoefenaar leert deze handelingen uitvoeren voor verschillende merken en typen van Ebikes, componenten, systemen en meet/testapparatuur.