E-bike

Processtatus 

Eindtoets akkoord: De Toetsingskamer SBB heeft de eindtoets uitgevoerd, het keuzedeel voldoet aan het Toetsingskader en wordt ter validering voorgelegd aan de sectorkamer.

Beschrijving 
In dit keuzedeel leert de beginnend beroepsbeoefenaar het afleveringsklaar maken, onderhouden, diagnosticeren en het repareren van een E-bike en/of componenten daarvan. De beginnend beroepsbeoefenaar leert deze handelingen uitvoeren voor verschillende merken en typen van Ebikes, componenten, systemen en meet/testapparatuur.