E-bike

Processtatus 

Meldformulier compleet: Het voorstel is compleet en wordt in behandeling genomen. Het voorstel wordt voorgelegd aan de sectorkamer.

Beschrijving 
In dit keuzedeel leert de beginnend beroepsbeoefenaar het afleveringsklaar maken, onderhouden, diagnosticeren en het repareren van een E-bike en/of componenten daarvan. De beginnend beroepsbeoefenaar leert deze handelingen uitvoeren voor verschillende merken en typen van Ebikes, componenten, systemen en meet/testapparatuur.