Doorstroom vanuit niveau 2

Processtatus 

Eindtoets akkoord: De Toetsingskamer SBB heeft de eindtoets uitgevoerd, het keuzedeel voldoet aan het Toetsingskader en wordt ter validering voorgelegd aan de sectorkamer.

Beschrijving 
Dit keuzedeel is bedoeld om MBO-2 studenten voor te bereiden op een doorstroom naar niveau 3: het betreft een oriëntatie voor het kiezen van een passende opleiding en de voorbereiding en ontwikkeling van niveau 3/ 4 competenties. In het keuzedeel is aandacht voor o.a. studievaardigheden, communicatieve vaardigheden, zelfstandig werken en zelfreflectie. De student onderzoekt het beroepscompetentieprofiel voor de gekozen opleiding. Hij verdiept zich in de branche en in wat hij moet weten en kunnen. De complexiteit van n2 naar n3 wordt daarin meegenomen.  De student leert “vaktaal”.  Hij voert een praktijk opdracht uit waarin kennis, houding en vaardigheid wordt getoond. Hij neemt hierbij initiatief, werkt samen en gebruikt feedback doelbewust. Dit leidt tot inzicht in de eigen capaciteiten.