Didactische ondersteuning basisonderwijs

Processtatus 

Ingangstoets akkoord: De Toetsingskamer SBB heeft de ingangstoets uitgevoerd. De ingangstoets is akkoord en het keuzedeel wordt verder ontwikkeld door team K&E bij SBB samen met initiatiefnemers en inhoudsdeskundigen. De 3 maanden termijn start.

Beschrijving 
In de regio Midden Nederland kampen veel kinderopvangorganisaties met personeelsgebrek. Vooral (kleine) vacatures in de buitenschoolse opvang zijn moeilijk vervulbaar. Deze functie wordt aantrekkelijker als pedagogisch medewerkers ingezet kunnen worden als onderwijsassistent en zo twee banen kunnen combineren. Pedagogisch medewerkers missen echter didactische skills om docenten in het onderwijs goed te kunnen ondersteunen. In onze regio groeit de belangstelling voor IKC en Brede School. Ze bieden een geïntegreerd aanbod voor 0-12 jarigen vanuit een gemeenschappelijke visie. Bij een brede school zijn kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en soms ook welzijn en vrije tijd fysiek samengevoegd. Integrale Kind Centra gaan nog een stap verder en werken met een integraal ontwikkelingscurriculum op het gebied van educatie, opvang, ontwikkeling, zorg, welzijn en vrije tijd voor 0-13-jarigen. Zij hebben behoefte aan breed opgeleide medewerkers die beschikken over pedagogische én didactische vaardigheden. Ook antroposofische kinderopvangorganisaties willen hun pedagogisch medewerkers breder opleiden zodat ze hun werk als pedagogisch medewerker kunnen combineren met een baan als onderwijsassistent.