Diagnose stellen aan machines voor de grond-, weg- of waterbouw

Processtatus 

Ontwikkelopdracht gegeven: De sectorkamer heeft opdracht gegeven voor de ontwikkeling van het keuzedeel.

Beschrijving 
In de mobiele werktuigen komen verschillende machinegroepen met bijbehorende gebruikseigenschappen en veiligheidseisen voor. In het kwalificatiedossier voertuigen en mobiele werktuigen is sprake van een algemene beschrijving van alle voertuigen en mobiele werktuigen. Hoewel de beginnend beroepsbeoefenaar, afhankelijk van de machinegroep waaraan gewerkt wordt, meer specialistische werkzaamheden uitvoert tijdens diagnose en reparatie, blijft dit doorgaans vrij algemeen. In dit keuzedeel verdiept en verbreedt de beginnend beroepsbeoefenaar zich in het diagnose stellen en het doen van reparaties aan grondverzet- en/of wegenbouwmachines.