DevOps voor software developers

Processtatus 

Keuzedeel in ontwikkeling: Het keuzedeel wordt in nauwe samenwerking tussen SBB en de aanvrager ontwikkeld of onderhouden.

Beschrijving 
Het keuzedeel is gericht op de niveau 4 kwalificatie Software Developer waarbij het overzetten van de gemaakte applicatie op devices centraal staat. Devops is een samenvoeging van development en operations, waarbij de functie van een systeembeheerder en developer gecombineerd zijn. Het vakgebied van een software developer en van system & devices komt steeds meer naar elkaar toe. Dit vraagt om een software developer die zorg kan dragen voor de systemen waarop de applicatie komt.