DevOps voor software developers

Processtatus 

Meldformulier compleet: Het voorstel is compleet en wordt in behandeling genomen. Het voorstel wordt voorgelegd aan de sectorkamer.

Beschrijving 
Het keuzedeel is gericht op de niveau 4 kwalificatie Software Developer waarbij het overzetten van de gemaakte applicatie op devices centraal staat. Devops is een samenvoeging van development en operations, waarbij de functie van een systeembeheerder en developer gecombineerd zijn. Het vakgebied van een software developer en van system & devices komt steeds meer naar elkaar toe. Dit vraagt om een software developer die zorg kan dragen voor de systemen waarop de applicatie komt.