Denim Retail

Processtatus 

Ingangstoets akkoord: De Toetsingskamer SBB heeft de ingangstoets uitgevoerd. De ingangstoets is akkoord en het keuzedeel wordt verder ontwikkeld door team K&E bij SBB samen met initiatiefnemers en inhoudsdeskundigen. De 3 maanden termijn start.

Beschrijving 
Denim is een groende markt en nederland is bij uitstek een Denim-land. Er is vraag vanuit Denim-merken en de gemeente Amsterdam naar goed geschoold gespecialiseerd denim-Retail personeel voor de groeiende high-end markt van denim winkels. Het gaat om kennis van Jeans, denim stoffenkennis, styling, fitting, wassingen en de verkoop en advies aan allerlei level van clientèle. Denim&Jeans hebben een eigen 'cultuur' inclusief 'community' en 'storytelling', influencers, specifieke verkoopkanalen (bijv. reselling) en grote aandacht voor duurzaamheid en recycling.