De mediawijze zorg- en welzijnsprofessional

Processtatus 

Vaststelling van certificaat: De sectorkamer heeft het ontwikkelde certificaat gevalideerd. Het certificaat is door SBB ter vaststelling aan de minister aangeboden.

Beschrijving 
De beginnend beroepsbeoefenaar in zorg en welzijn leert via dit keuzedeel omgaan met (de effecten van) media in de beroepscontext en in relatie tot de doelgroep. Zij zet mediatoepassingen in, levert een bijdrage aan de online identiteit van de organisatie, ontwikkelt een strategie om optimaal met media om te gaan, integreert (nieuwe) media binnen de beroepscontext,ondersteunt collega's en cliënten/patiënten bij het gebruik van mediatoepassingen en bevordert de mediawijsheid. Ze doet via dit keuzedeel kennis op van onder andere de mogelijkheden en beperkingen van media, de werking van algoritmes, beeldrecht envan het waarborgen van privacy (online). Daarnaast doet ze vaardigheden op in onder andere het bijdragen aan de online identiteit van de organisatie en het uitleggen aan collega's en cliënten/patiënten van mediatoepassingen en voordelen en risico's van mediagebruik.