Data Center ICT Technician

Processtatus 

Meldformulier compleet: Het voorstel is compleet en wordt in behandeling genomen. Het voorstel wordt voorgelegd aan de sectorkamer.

Beschrijving 
Dit keuzedeel voor de Data Center ICT Technician richt zich op de ICT kant. Het vraagt niveau 4 ICT (zowel ICT- als netwerkbeheerders) waarbij het aansluiten, monitoren en onderhouden van datainfrastructuren, het maximaliseren van uptime en op het verduurzamen van IT processen binnen het datacenter systemen, diensten en bedrijfsvoering uitgebreid aan de orde. Het gaat dan om alle relevante aspecten als: data-infrastructuren, stroom, koeling, duurzaamheid, SLA's, beveiliging, juridische kaders en financiële aspecten.