Data Center Facility Engineer

Processtatus 

Ontwikkelopdracht gegeven: De sectorkamer heeft opdracht gegeven voor de ontwikkeling van het keuzedeel.

Beschrijving 
Het keuzedeel is gericht op niveau 3 en 4 Elektrotechniek, Engineering, Service en Onderhoud waarbij het aansluiten, monitoren en onderhouden van datacenter koel- en elektrasystemen en het verduurzamen van bijbehorende systemen en processen centraal staan. Hierbij kan gedacht worden aan innovaties in energie efficiëntie en restwarmte hergebruik. Daarnaast komt het belang van de continuïteit van kritische  bedrijfsdatacenter systemen, diensten en bedrijfsvoering uitgebreid aan de orde. Het gaat dan om alle relevante aspecten als alle relevante aspecten als: stroom, koeling, data- infrastructuren, SLA’s, beveiliging, juridische  kaders en financiële aspecten.