Data Center Facility Engineer

Processtatus 

Meldformulier compleet: Het voorstel is compleet en wordt in behandeling genomen. Het voorstel wordt voorgelegd aan de sectorkamer.

Beschrijving 
Het keuzedeel is gericht op niveau 3 en 4 Elektrotechniek, Engineering, Service en Onderhoud waarbij het aansluiten, monitoren en onderhouden van datacenter koel- en elektrasystemen en het verduurzamen van bijbehorende systemen en processen centraal staan. Hierbij kan gedacht worden aan innovaties in energie efficiëntie en restwarmte hergebruik. Daarnaast komt het belang van de continuïteit van kritische  bedrijfsdatacenter systemen, diensten en bedrijfsvoering uitgebreid aan de orde. Het gaat dan om alle relevante aspecten als alle relevante aspecten als: stroom, koeling, data-infrastructuren, SLA’s, beveiliging, juridische  kaders en financiële aspecten.