Data Center Facility Engineer

Processtatus 

Aanvraag voor certificaat: Het verzoek tot het ontwikkelen van een certificaat wordt voorgelegd aan de sectorkamer.

Beschrijving 
Certificaataanvraag voor een bestaand keuzedeel: Dit keuzedeel biedt starters, werkenden en werkzoekenden de kans om in een datacenter te gaan werken. Ze kunnen zich met dit keuzedeel specifiek richten op de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het werken in een datacenter. Het keuzedeel is gericht op het monitoren van koelsystemen, het aansluiten, monitoren en onderhouden van datacenter elektra systemen. Het verduurzamen van bijbehorende systemen en processen staan centraal. Hierbij kan gedacht worden aan energie efficiëntie en hergebruik van restwarmte.