D Voertuigen en mobiele werktuigen niv. 4

Processtatus 

Dossier ter validering: Het kwalificatiedossier is ontwikkeld/vernieuwd en is getoetst door de Toetsingskamer SBB aan de hand van het Toetsingskader. Het ligt ter validering voor aan de sectorkamer en kan daarna door het bestuur van SBB gelegitimeerd worden.

Beschrijving 
In dit dossier leert de beginnend beroepsbeoefenaar modificatie en/of, assemblage en/of reparatiewerkzaamheden aan voertuigen en mobiele werktuigen uitvoeren. Daarnaast leert hij/zij diagnose stellen aan voertuigen en mobiele werktuigen. Hierin worden zowel mechanisch als elektrische/elektronische componenten meegenomen. Naast het uitvoeren van werkzaamheden aan voertuigen en mobiele werktuigen is hij/zij verantwoordelijk voor het begeleiden van collega’s. Het KD gemotoriseerde tweewielers wordt opgenomen in het KD voertuigen en mobiele werktuigen (niveau 2/3 + 4).