D Tandtechniek

Processtatus 

Dossier in ontwikkeling: De sectorkamer heeft opdracht gegeven voor het onderhouden van het kwalificatiedossier. Het kwalificatiedossier wordt op dit moment verder ontwikkeld/onderhouden door SBB samen met inhoudsdeskundigen uit het onderwijs en bedrijfsleven.

Beschrijving 
Kwalificatiedossier Tandtechniek staat op de onderhoudsagenda voor 2020. Een evaluatiebijeenkomst heeft plaatsgevonden en momenteel wordt uitgewerkt welke aanpassingen in het kwalificatiedossier hiermee gewenst zijn.