Configureren managementbeveiligingssystemen en beveiligingsapparat

Processtatus 

Keuzedeel in ontwikkeling: Het keuzedeel wordt in nauwe samenwerking tussen SBB en de aanvrager ontwikkeld of onderhouden.

Beschrijving 
De beginnend beroepsbeoefenaar ontwikkelt kennis en vaardigheden om beveiligingsapparatuur te verbinden met managementbeveiligingssystemen. Hij leert hiervoor over netwerktechnologieën en communicatieprotocollen tussen computer en beveiligingsapparatuur. Ook leert hij beveiligingsapparatuur aan te sluiten en in te stellen voor het communiceren in een computernetwerk, rekening houdend met beveiligingsvoorschriften. Hij ontwikkelt kennis en vaardigheden om managementbeveiligingssystemen te configureren (in te richten), aan te passen, service aan te verlenen en onderhoud aan te plegen.