Commerciële techniek voor Nautisch Business Management

Processtatus 

Keuzedeel in ontwikkeling: Het keuzedeel wordt in nauwe samenwerking tussen SBB en de aanvrager ontwikkeld of onderhouden.

Beschrijving 
De beginnend beroepsbeoefenaar verdiept zich middels dit keuzedeel in aspecten die van belang zijn bij de (ver)koop van een (recreatie)vaartuig. De beginnend beroepsbeoefenaar krijgt inzicht in techniek met betrekking tot bijvoorbeeld typen schepen en het specifieke gebruik ervan, apparatuur, motoren, energie, jachtbouw en veiligheid, zodat hij vanuit klantperspectief de vertaling kan maken naar behoeftevervulling.