Coaching en training

Processtatus 

Meldformulier compleet: Het voorstel is compleet en wordt in behandeling genomen. Het voorstel wordt voorgelegd aan de sectorkamer.

Beschrijving 
Dit keuzedeel bestaat uit twee onderdelen.  Deel 1focust op het geven van coaching.  Hierbij worden studenten getraind en geschoold om coaching te kunnen geven aan andere studenten. Je kunt hierbij denken aan 3e jaars studenten die de 1e jaars coachen. Studenten leren om andere studenten te coachen op: vaktechnische  kennis, studievoortgang,  motivatie, loopbaan en hoe studeer je.  Na afronding van dit deel is de student in staat om zelfstandig als coach te fungeren in zowel het vakgebied als persoonlijk. Het tweede deel focust op het schrijven en geven van een training/workshop. Studenten worden getraind om vaktechnische kennis te combineren met pedagogische technieken en didactische werkvormen. Je kunt hierbij denken aan 3e of 4e jaars studenten die elkaar een training geven in een innovatieve ontwikkeling in hun vakgebied. Na afronding van dit deel is de student in staat om zelfstandig een training/workshop te ontwikkelen en te qeven.