BSO 8 tot 12 jaar

Processtatus 

Koppeltoets akkoord: Toetsingskamer SBB geeft een positief advies aan het bestuur SBB en de minister om de koppeling van het keuzedeel vast te stellen. De koppeling wordt als concept gepubliceerd op onze website.

Beschrijving 
Koppelen aan: Sport- en bewegingsleider, Coördinator buurt, onderwijs en sport, Coördinator sport- en bewegingsagogie, Coördinator sport, bewegen en gezondheid, Coördinator sportinstructie, training en coaching