Borrelshop

Processtatus 

Vaststelling minister: Na legitimering van het bestuur stelt de minister van OCW de koppeling een keuzedeel of het ontwikkelde keuzedeel vast. Dit kan op 1 juli, 1 oktober, 1 januari of op 1 april. De koppelingen of keuzedelen worden gepubliceerd in de Staatscourant. Na publicatie in de Staatscourant is de definitieve koppeling of het definitieve keuzedeel zichtbaar op onze website inclusief de datum vanaf wanneer de koppeling of het keuzedeel geldig is.

Beschrijving 
Inzet van kennis van assortiment in een borrelshop bij de verkoop en inzet van sociale hygiëne bij de verkoop van alcoholhoudende drank in de borrelshop om een gezonde levensstijl en het tegengaan van drankmisbruik door de consument te borgen door gericht advies aan klanten en verantwoorde verkoop