Borrelshop

Processtatus 

Ingangstoets akkoord: De Toetsingskamer SBB heeft de ingangstoets uitgevoerd. De ingangstoets is akkoord en het keuzedeel wordt verder ontwikkeld door team K&E bij SBB samen met initiatiefnemers en inhoudsdeskundigen. De 3 maanden termijn start.

Beschrijving 
Inzet van kennis van assortiment in een borrelshop bij de verkoop en inzet van sociale hygiëne bij de verkoop van alcoholhoudende drank in de borrelshop om een gezonde levensstijl en het tegengaan van drankmisbruik door de consument te borgen door gericht advies aan klanten en verantwoorde verkoop