Big data: datamanagement

Processtatus 

Meldformulier compleet: Het voorstel is compleet en wordt in behandeling genomen. Het voorstel wordt voorgelegd aan de sectorkamer.

Beschrijving 
In dit keuzedeel maken studenten kennis met: dataverzameling, data cleaning, opwerken van data door te anonimiseren inclusief het destilleren van privacy en securityrisico’s, begrijpen en annoteren van meta-data. data klaar zetten voor analyse en het veilig opslaan van data, waarbij ook rekening wordt gehouden met het opruimen van data.