Big data: data-analyse

Processtatus 

Meldformulier compleet: Het voorstel is compleet en wordt in behandeling genomen. Het voorstel wordt voorgelegd aan de sectorkamer.

Beschrijving 
In dit keuzedeel maken studenten kennis met het uitvoeren van simpele analyses met behulp van een geautomatiseerd systeem, waarbij studenten data “actionable” kunnen maken, waarbij het aanvullend is op andere bedrijfsprocessen. Zij rapporteren vervolgens hun advies en resultaten aan de opdrachtgever.