Big data: data-analyse

Processtatus 

Keuzedeel in ontwikkeling: Het keuzedeel wordt in nauwe samenwerking tussen SBB en de aanvrager ontwikkeld of onderhouden.

Beschrijving 
In dit keuzedeel maken studenten kennis met het uitvoeren van simpele analyses met behulp van een geautomatiseerd systeem, waarbij studenten data “actionable” kunnen maken, waarbij het aanvullend is op andere bedrijfsprocessen. Zij rapporteren vervolgens hun advies en resultaten aan de opdrachtgever.