Betonstaal hechtlassen in de fabriekshal

Processtatus 

Vaststelling minister: Na legitimering van het bestuur stelt de minister van OCW de koppeling een keuzedeel of het ontwikkelde keuzedeel vast. Dit kan op 1 juli, 1 oktober, 1 januari of op 1 april. De koppelingen of keuzedelen worden gepubliceerd in de Staatscourant. Na publicatie in de Staatscourant is de definitieve koppeling of het definitieve keuzedeel zichtbaar op onze website inclusief de datum vanaf wanneer de koppeling of het keuzedeel geldig is.

Beschrijving 
In de fabriekshal moeten betonstaalconstructies verwerkt worden. Veelal gebeurt het samenstellen van de betonstaalcontructies door het betonstaal te lassen op de lastafel. Het KIWA controleert de lassen met enige regelmaat. Naast het lassen moet de student ook de lastafel kunnen voorbereiden, inrichten en weer schoonmaken. Ook moet de student de lasapparatuur kunnen bedienen. Er zijn speciale gevaren die met het lassen te maken hebben zoals lasogen, instabiele constructies, lasdampen. Al deze zaken zijn onderdeel van het keuzedeel.