Bereiden en aseptisch handelen

Processtatus 

Ingangstoets akkoord: De Toetsingskamer SBB heeft de ingangstoets uitgevoerd. De ingangstoets is akkoord en het keuzedeel wordt verder ontwikkeld door team K&E bij SBB samen met initiatiefnemers en inhoudsdeskundigen. De 3 maanden termijn start.

Beschrijving 
Het keuzedeel zal worden aangepast n.a.v. het onderhoud van het kwalificatiedossier Apothekersassistent.