Beheren van vastgoed

Processtatus 

Keuzedeel in ontwikkeling: Het keuzedeel wordt in nauwe samenwerking tussen SBB en de aanvrager ontwikkeld of onderhouden.

Beschrijving 
Beheren van vastgoed wordt gedaan door een vastgoedbeheerder. Een vastgoedbeheerder is als het ware een tussen persoon die werkzaam is namens de eigenaar van de woning. Er zijn verschillende vormen van vastgoedbeheer. Zo is er financieel beheer en technisch beheer. Bij financieel vastgoedbeheer gaat het om het regelen van alle administratieve zaken omtrent het pand. Bij technisch vastgoedbeheer gat het onderhoud van de woning. Dit gaat verder dan alleen een lekkende kraan. Zeker bij grote wooncomplexen zijn er veel toeleveranciers waarmee servicecontracten onderhouden dienen te worden. Onder technisch beheer vallen zaken als brandveiligheid, onderhoud, facility management en energiemanagement. Daarnaast verzorgt de vastgoedbeheerder het administratieve beheer. O.a. het leiden van de algemene ledenvergaderingen en proactief verbeterpunten aanbrengen bij het bestuur en acties uitzetten bij leveranciers om problemen in VvE's op te lossen en verbeteringen mogelijk te maken.