Begeleider recreatieve zwemactiviteiten

Processtatus 

Vaststelling minister: Na legitimering van het bestuur stelt de minister van OCW de koppeling een keuzedeel of het ontwikkelde keuzedeel vast. Dit kan op 1 juli, 1 oktober, 1 januari of op 1 april. De koppelingen of keuzedelen worden gepubliceerd in de Staatscourant. Na publicatie in de Staatscourant is de definitieve koppeling of het definitieve keuzedeel zichtbaar op onze website inclusief de datum vanaf wanneer de koppeling of het keuzedeel geldig is.

Beschrijving 
In het keuzedeel is ten aanzien van de veiligheid van de deelnemers aan de zwemactiviteiten bij "Vakkennis en vaardigheden" vermeld dat de student kennis dient te hebben van "zwemveiligheid en (potentiele) verdrinking". Tijdens de uitvoering van examens van het keuzedeel K0979 is naar voren gekomen dat er ten aanzien van de zwemveiligheid sprake is van een omissie in het keuzedeel. Het werkveld dient ervan uit te kunnen gaan dat de examenkandidaat niet alleen kennis heeft van zwemveiligheid en (potentiele) verdrinking, maar ook de vaardigheid bezit om de sociale en fysieke veiligheid van de deelnemer aan zijn of haar zwemactiviteit te bewaken. In het geval van zwemveiligheid dient kennis en vaardigheid immers hand in hand op te gaan. Ook examinatoren van de examenkandidaat moeten een basis in het keuzedeel kunnen vinden om deze vaardigheid te beoordelen (hetgeen nu niet mogelijk is). Gepleit wordt daarom voor een bijstelling van het keuzedeel op twee punten: 1. Toevoegen aan Vakkennis en vaardigheden: "Kan de sociale en fysieke veiligheid van de deelnemer(s) aan de zwemactiviteit bewaken"; 2. Toevoegen aan D1-K1-W1 (verzorgt recreatieve zwemactiviteiten): "Bewaakt de sociale en fysieke veiligheid van de deelnemer(s) aan de zwemactiviteit".