Begeleiden retailtransformatie

Processtatus 

Voordracht voor certificaat: Het certificaat wordt ontwikkeld in nauwe samenwerking tussen SBB en de aanvrager.

Beschrijving 
..