Basisvaardigheden Advanced Driver Assistance Systems’

Processtatus 

Keuzedeel in ontwikkeling: Het keuzedeel wordt in nauwe samenwerking tussen SBB en de aanvrager ontwikkeld of onderhouden.

Beschrijving 
In dit keuzedeel verdiept de beginnend beroepsbeoefenaar zich in ADAS (Advanced Driver Assistance Systems). De beginnend beroepsbeoefenaarkan na het volgen van dit keuzedeel verschillende soorten ADAS herkennen (creëren van bewustwording), kan voertuigspecifieke informatie verzamelen, voertuigen uitlezen en storing(en) in ADAS vaststellen. Tot slot kan de beginnend beroepsbeoefenaar ADAS kalibreren, resetten en/of initialiseren en foutcodes wissen. Het inleren, coderen en programmeren van ADAS vallen buiten de scope van dit keuzedeel.