Basis Smart Infra installatie, service en onderhoud

Processtatus 

Keuzedeel in ontwikkeling: Het keuzedeel wordt in nauwe samenwerking tussen SBB en de aanvrager ontwikkeld of onderhouden.

Beschrijving 
Monteurs leren werken met de nieuwste Smart Infra techniek. Smart Infra maakt Smart Cities mogelijk. Onder Smart Infra verstaan we alle technologie die functionaliteit toevoegt voor de gebruiker en/of beheerder in de fysieke openbare ruimte. Specifiek in het keuzedeel verwerken we drie veel voorkomende domeinen: Slimme dynamische Openbare Verlichting met de lantarenpaal als Smart City hub De Slimmen Verkeersinstallatie (iVRI) als centraal punt voor de nieuwe mobiliteit Het slimmen afvalwater gemaal als belangrijke knooppunt voor stedelijk water management.