Basis ontwikkelingsgericht werken in de VVE

Processtatus 

Keuzedeel ter vaststelling: Het keuzedeel is door SBB ter vaststelling aan de minister aangeboden. Het keuzedeel wordt binnenkort als concept gepubliceerd op de website

Beschrijving 
Evalueren of onderhoud van het keuzedeel nodig is op basis van de kwaliteitseisen in het wijzigingsbesluit van het besluit over VE 2017.