Basis inzetbaarheid als militair

Processtatus 

Vaststelling minister: Na legitimering van het bestuur stelt de minister van OCW de koppeling een keuzedeel of het ontwikkelde keuzedeel vast. Dit kan op 1 juli, 1 oktober, 1 januari of op 1 april. De koppelingen of keuzedelen worden gepubliceerd in de Staatscourant. Na publicatie in de Staatscourant is de definitieve koppeling of het definitieve keuzedeel zichtbaar op onze website inclusief de datum vanaf wanneer de koppeling of het keuzedeel geldig is.

Beschrijving 
Het besef is ontstaan dat het keuzedeel te groot is. De behoefte is om dit keuzedeel op te splitsen naar 2 keuzedelen van elk 240 uur. Het keuzedeel bereidt de deelnemer voor op werken bij de landmacht, luchtmacht of marine. De deelnemer leert om zorg te dragen voor zijn/haar inzetbaarheid als militair en bij te dragen aan de veiligheid en beveiliging van de (militaire) locatie. Het keuzedeel wordt in het begin van de opleiding gepland om deelnemers direct te laten ervaren of een baan bij Defensie iets voor hen is.