Athletic Skills Model instructeur

Processtatus 

Keuzedeel in ontwikkeling: Het keuzedeel wordt in nauwe samenwerking tussen SBB en de aanvrager ontwikkeld of onderhouden.

Beschrijving 
Binnen de huidige maatschappelijk ontwikkeling is er sprake van beweegarmoede en eenzijdigheid in (motorische) ontwikkeling. Kwalitatief sportkader kan antwoord bieden op dit maatschappelijke probleem. Door Prof. dr. Geert Savelsbergh en René Wormhoudt is een wetenschappelijk en praktisch onderbouwd talentontwikkelingsmodel ontwikkeld voor de (top)sport en ongeorganiseerde sport, het onderwijs en de gezondheidszorg. De toepassing van het Athletic Skills Model (ASM) geeft onder andere de volgende voordelen: - Minder blessures - Minder uitval van sport (drop-outs) - Meer plezier - Beter aanpassingsvermogen en meer creativiteit - Langer atletisch leven - Gedifferentieerd toepasbaar voor elke tak van sport en bewegen Het keuzedeel ASM-instructeur Advanced is ontwikkeld om het ASM toegankelijk te kunnen maken voor het middelbaar beroepsonderwijs. Het programma is een doorontwikkeling op de ASM-opleidingen die de afgelopen jaren gegeven zijn aan trainers, coaches, docenten, fysiotherapeuten en beleidsmakers. Het wordt ingezet in een keuzedeel binnen het mbo-curriculum, waardoor de sport en bewegen student gedurende een schooljaar zijn/haar kennis kan uitbreiden met de visie van het ASM. In deze visie staat centraal welke en hoe 'transfers of learning' plaatsvinden binnen sporten, activiteiten en spel. De student leert bewegen verdiepend te analyseren op basis van grondvormen van bewegen en ondervindt hierdoor een sterke didactische koppeling tussen theorie en praktijk.