Assortimentskennis Brood en Banket

Processtatus 

Ingangstoets akkoord: De Toetsingskamer SBB heeft de ingangstoets uitgevoerd. De ingangstoets is akkoord en het keuzedeel wordt verder ontwikkeld door team K&E bij SBB samen met initiatiefnemers en inhoudsdeskundigen. De 3 maanden termijn start.

Beschrijving 
Betere voorlichting en advies aan de klant door vergroten van kennis over het assortiment van brood en banket in de supermarkt