Assortimentsbeheer optiek en assisteren bij refractie

Processtatus 

Voordracht voor certificaat: Het certificaat wordt ontwikkeld in nauwe samenwerking tussen SBB en de aanvrager.

Beschrijving 
Voor onderdelen van de kwalificaties Verkoopmedewerker Optiek, Allround Medewerker Optiek en Opticien  is een aanvraag gedaan voor het ontwikkelen van een certificaat.