Assortimentkennis Vlees en Vleesvervangers

Processtatus 

Vaststelling van certificaat: De sectorkamer heeft het ontwikkelde certificaat gevalideerd. Het certificaat is door SBB ter vaststelling aan de minister aangeboden.

Beschrijving 
Voor het keuzedeel Assortimentkennis Vlees en Vleesvervangers is een aanvraag gedaan voor het ontwikkelen van een certificaat.