Assisteren bij personal organizing

Processtatus 

Eindtoets akkoord: De Toetsingskamer SBB heeft de eindtoets uitgevoerd, het keuzedeel voldoet aan het Toetsingskader en wordt ter validering voorgelegd aan de sectorkamer.

Beschrijving 
Het keuzedeel Organizing assistant leert de student alles over de effectieve en efficiënte organisatie van (fysieke) middelen en activiteiten voor zichzelf, voor collega's en voor particuliere en zakelijke klanten.